Innergift streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en betrouwbaar is. De inhoud van de website kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.
Innergift aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, nog kan de aan de inhoud enig recht worden ontleend. Innergift nogchhaar partners kan aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enig daarop aangeboden informatie. Wel stellen wij het bijzonder op prijs indien u zulke onjuistheden vermeld naar ons emailadres.
BACK